Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svetový rok A.EINSTEINA, jeho teória nie je zpochybnená; 2/Zrovnali hrob rodičov A.Hitlera so zemou.Hitler trpel komplexom..

5. 6. 2010
Svetový rok Alberta E I N S T E I N A /l879-l955/. - Pri príležitosti svetového Roku Einsteina, ktorý si ho pripomíname v r. 2005 - Kto by nepoznal meno tohto velikána teoretickej fyziky; objaviteľa špeciálnej teórie relativity z r. l905, keď presne pred sto rokmi, vtedy ešte celkom neznámy nemecký fyzik Albert Einstein, po prvýkrát vystúpil s veľmi odvážnou, ale pritom duchaplnou myšlienkou, že svetlo v objektívne existujúcom svete sa ku všetkým sústavám a systémom vo vesmíre šíri rovnakou rýchlosťou, t. z. 299 776 km/sec, a to bez ohľadu na ich vzájomný pohyb. Táto rýchlosť je hraničná a prakticky nemôže byť prekročená, lebo pri jej dosiahnutí by sa zastavil čas. To znamená, že každý pohyb v priestoročase môže byť vždy iba relatívny. Toto je základná poučka špeciálnej téorie relativity. No a keďže základnou fyzikálnou, čiže hmotnou časticou svetla je foton ako nosič energie, ktorý násobený časom vyvolá konštantné kvantum /dostatočné množstvo/ na svoju premenu, tak z toho potom Einstein usúdil, že každá masa /m/, teda hmota, pochádza vždy z nejakej energie /E/. A vyjadril to aj svojou slávnou matematickou rovnicou E = mc². Tým dokázal prenos energie na iné druhy častíc, a tak potvrdil v súlade s Planckovou kvantovou teóriou /konštantov/ z r. l900, že energia je rovnako atomická ako hmota, lebo riadi všetky výmeny energie v atomových sústavách. O 11 rokov neskôr A. Einstein k svojmu prvému objavu pričlenil aj ďalší objav - obecnú teóriu relativity, ktorej základ tvorí poznatok, že odstredivá sila vzniká v dôsledku zotrvačnosti, a že táto sila je rovnaká ako sila príťažlivá, a keď teleso nie je v blízkosti iných telies /v príťažlivom kontakte/, tak naň nepôsobia žiadné sily a jeho pohyb je určovaný vlastnosťami priestoru a času tých miest, kadiaľ prechádza. Preto v prázdom priestore v blízkosti ťažkých telies je priestor zakrívený. Táto vesmírnogalaktická teória sa stala východiskom aj možných ciest do vesmíru v 20. storočí. Ak sme sa r. 2005 pri príležitosti 50. výročia Einsteinovej smrti, /l8.4.l955/ zamýšľali nad jeho objavmi a nad tým ako dômyselne zúročil fyzikálne poznatky od doby I. Newtona, a koľko vychoval na vysokých školách svojich následovníkov; vo švajčiarskom Zürichu, alebo v Prahe vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku, či aj na poslednom, teda na americkom pôsobišti v Princetone, tak vyhlásenie svetového roku fyziky je zároveň aj Rokom A. Einsteina ako navyššia pocta tomuto velikánovi teoretickej fyziky. Nebudeme sa tu už ďalej ponárať do jeho teórií o relativite, ktoré najviac prispeli k zmene nášho života v 20. storočí, a to až do takej miery, že sme sa tesne potom ako navždy tento velikán fyziky opustil náš pozemský svet, predovšetkým aj jeho zásluhou, vydali na vesmírne cesty; keď NASA vyslala amerického Slováka E. A. Cernana na Mesiac. No a tento vesmírny vyslanec, r. l974 navšívil aj vlasť svojich rodičov, keď vtedy na otázku televízneho komentátora: "Ako sa cítite doma, vo vlasti?" Odpovedal: „Áno, moja vlasť je aj Slovensko.“ A po chvíľke odmlčania, zrejme pri pomyslnej predstave svojej mesačnej prechádzky, dodal: „Som rád, že som zobral na mesiac aj kúsok Slovenska.“ Myslel tým vtedajšiu čs. vlajočku. Nuž a od tej doby nad našou krásnou modrou planétou sme stačili zriadiť aj stálu vedeckú orbitálnu stanicu, a vo vesmíre je dnes „zavesených“ množstvo rozmanitých stacionárnych prístrojov, ktoré nám uľahčujú život na našej rodnej matičke Zemi, čo je tá lepšia stránka veci. Zároveň nám ale tento pozemský svet niektoré z týchto objavov a vynálezov 20. storočia pomáhajú aj ničiť: pustošiť krajiny, majetok a dokonca zabíjať i ľudí..., no a to je tá odvrátená, smutná stránka, skrytá vo vojenskom využití atómového jadra, ktorá je druhou stranou mince. Ale aj napriek všetkým týmto skutočnostiam, ktoré predovšetkým Einsteinova teória priniesla do života nás pozmešťanov, nemožno si tohto velikána fyziky inak pripomenúť než v súvislosti s jeho špeciálnou, ale osobitne aj so všeobecnou teóriou relativity, ktorá sa dotvárala aj u nás, vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku, keď v rokoch l9ll-l2 pôsobil ako vedec a pedagóg na nemeckej univerzite v Prahe.* *Poznámka: Bližšie pozri článok: Rudolf Kolomý, Působení Alberta Einsteina v Praze /1911-1912/, - XVII. ZBORNÍK DEJÍN FYZIKY, článok z Medzinár.seminára dejín fyziky - 6.MESDEF ´99/, konaného v RICHŇAVE pri B. Štiavnici, v dňoch 23.9.-26.9./99. Pri príležitosti Roka A. Einsteina, vo februári 2005, napísal: Július Suja-Žiak. 2./Einsteinova teorie relativity môže být zpochybnena. 23.09.2011, 11:54 Vedci z Evropského centra jaderných výzkumov urobili veľký objav, ktorý možno zpochybní Einsteinovu teoriu relativity. Počas pokusov sa fyzikom podarilo objaviť častice, ktorá sa pohybujú rýchlejšie ako svetlo. Podľa teórie relativity to ale nie je možné. V slorej budúcnosti majú byť výsledky pokusov uverejnené aj na internete, aby sa do rozluštenia tajomstva tohoto javu mohol zapojit celý vedecký svet. Tento revolučný objav v CERNe naznačuje, že jestvujú vo vesmíre častice, ktoré dokážu prekonať rýchlosť svetla. Sci-fi uvažuje s rýchlosťami vyššími ako rýchlosť svetla pri cestách k iným hviezdam. Ženeva - Vedci z najväčšieho fyzikálneho laboratória na svete oznámili, že pri pokuse pravdepodobne zachytili častice, ktoré sa pohybovali rýchlejšie ako svetlo. Zistenie vedcov z Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) tak ohromilo, že požiadali kolegov, aby ich objav nezávisle potvrdili, uviedla agentúra AP. "Ak by to bola pravda, išlo by o veľmi senzačný objav, takže mimoriadna opatrnosť je na mieste," povedal teoretický fyzik John Ellis CERN, ktorý sa na experimente nepodieľal. Podľa špeciálnej teórie relativity Alberta Einsteina sa nič nemá pohybovať rýchlejšie ako svetlo. Neutrína, jedny z najzáhadnejších známych častíc vo fyzike, však bariéru 299.792 kilometrov za sekundu pravdepodobne prekonali. CERN oznámil, že prúd neutrín vypustený z urýchľovača častíc pri Ženeve do laboratória v Taliansku vzdialenosť 730 kilometrov prešiel o 60 nanosekúnd rýchlejšie ako svetlo. Vedci odhalia tajomstvá vesmíru. Možnú chybu merania vedci vypočítali na desať nanosekúnd, takže namerané hodnoty sú štatisticky významné. Vzhľadom na závažnosť zistenia však strávili mesiace opakovanými kontrolami výsledkov aby sa uistili, že pri pokuse sa nedopustili chyby. Výskumníci z CERN-u chcú teraz požiadať kolegov z USA a Japonska o potvrdenie výsledkov experimentu. Podobný pokus s neutrínami by sa dal uskutočniť v laboratóriu Fermilab pri Chicagu, povedal Stavros Katsanevas, zástupca riaditeľa francúzskeho Národného inštitútu pre výskum jadra a fyziky častíc. Svet sa zmení. Ľudia prvýkrát uvidia temnú hmotu, povedal Katsanevas, ktorý sa na experimente CERN podieľal, dodal, že výsledky by mohol overiť aj japonský experiment T2K, tamojšie laboratórium však prevádzku prerušilo po marcovom zemetrasení a cunami. Vedci sa zhodujú, že v prípade potvrdenia výsledkov by bolo treba od základu prehodnotiť prírodné zákony - a začať od špeciálnej teórie relativity, ktorú Einstein predložil v roku 1905. 2./Einsteinova teória relativity môže byť nepravdivá...?! 23.09.2011, 11:54 Vedci z Evropského centra jaderných výzkumov urobili veľký objav, ktorý z veľkou pravdepodobnosťou zpochybní Einsteinovu teoriu relativity. Je to revolučný objav, lebo v CERNe prekonali rýchlosť svetla. Sci-fi uvažuje s rýchlosťami vyššími ako rýchlosť svetla pri cestách k iným hviezdam. Ženeva - Vedci z najväčšieho fyzikálneho laboratória na svete oznámili, že pri pokuse pravdepodobne zachytili častice, ktoré sa pohybovali rýchlejšie ako svetlo. Zistenie vedcov z Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) tak ohromilo, že požiadali kolegov, aby ich objav nezávisle potvrdili, uviedla agentúra AP. "Ak by to bola pravda, išlo by o veľmi senzačný objav, takže mimoriadna opatrnosť je na mieste," povedal teoretický fyzik John Ellis CERN, ktorý sa na experimente nepodieľal. Podľa špeciálnej teórie relativity Alberta Einsteina sa nič nemá pohybovať rýchlejšie ako svetlo. Neutrína, jedny z najzáhadnejších známych častíc vo fyzike, však bariéru 299.792 kilometrov za sekundu pravdepodobne prekonali. CERN oznámil, že prúd neutrín vypustený z urýchľovača častíc pri Ženeve do laboratória v Taliansku vzdialenosť 730 kilometrov prešiel o 60 nanosekúnd rýchlejšie ako svetlo. Vedci odhalia tajomstvá vesmíru. Možnú chybu merania vedci vypočítali na desať nanosekúnd, takže namerané hodnoty sú štatisticky významné. Vzhľadom na závažnosť zistenia však strávili mesiace opakovanými kontrolami výsledkov aby sa uistili, že pri pokuse sa nedopustili chyby. Výskumníci z CERN-u chcú teraz požiadať kolegov z USA a Japonska o potvrdenie výsledkov experimentu. Podobný pokus s neutrínami by sa dal uskutočniť v laboratóriu Fermilab pri Chicagu, povedal Stavros Katsanevas, zástupca riaditeľa francúzskeho Národného inštitútu pre výskum jadra a fyziky častíc.oznámenie francúzskych a talianskych vedcov, ktoré by v prípade potvrdenia vyvrátilo jeden zo základných fyzikálnych zákonov Alberta Einsteina. Podľa Einsteinovej špeciálnej teórie relativity z roku 1905 sa nič nedokáže pohybovať rýchlejšie ako svetlo - 299.792 kilometrov za sekundu. Vedci z Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) však opakovaným meraním potvrdili minimálne jednu časť experimentu, keď neutrína trasu dlhú 730 kilometrov prešli o 60 nanosekúnd rýchlejšie ako svetlo. ALE TO NIE JE PRAVDA, LEBO EINSTEINOVA TEÓRIA JE STÁLE PLATNÁ! Čo bolo pred vesmírom? Iný vesmír...? Na špeciálnej relativite, ktorá pomáha vysvetliť všetko od čiernych dier po teóriu veľkého tresku o vzniku vesmíru, je postavená takmer celá moderná fyzika, povedal Ellis. "Doteraz to fungovalo perfektne," dodal. Zároveň upozornil, že vedci by museli vysvetliť, prečo podobné výsledky nezistili skôr, napríklad pri pozorovaní supernovy v roku 1987. Einsteinova teória relativity ostáva v platnosti! Neutríno doplatilo na zle zapojený kábel! Neutríno nie je tak rýchle, ako si niektorí vedci mysleli. Chybné výsledky má na svedomí zle zapojený kábel. Einsteinova teória relativity je teda stále platná. dnes, 23.2.2012 o 11:28 Ženeva. Albert Einstein. Veru, jeden z najväčších objavov minulého roku je kačica. Výsledky meraní rýchlosti neutrína, o ktorom sa hovorilo ako o častici, ktorá je rýchlejšia ako svetlo, boli postavené na hlinených nohách. Podľa časopisu Science bol pri meraní rýchlosti častíc zle pripojený kábel. Ide o kábel, ktorý spájal počítač prijímačom signálu GPS. „Identifikovali sme dva zdroje chýb, ktoré môžu ovplyvniť výsledky meraní. Jeden súvisí s oscilátorom použitým k tvorbe časových značiek medzi synchronizáciami GPS a druhý súvisí so zapojením optického káblu, ktorý prenáša signál z externej jednotky GPS a hlavných hodín experimentu OPERA,“ uvádza projekt OPERA vo svojom oficiálnom vyhlásení. Chyby však kvantifikovať zatiaľ odmietli. Neutríno je elementárna častica, patrí medzi leptóny s poločíselným spinom (je teda fermión). Jeho hmotnosť je veľmi malá v porovnaní s väčšinou elementárnych častíc, dlhú dobu sa predpokladala jeho nulová pokojová hmotnosť, posledné experimenty však ukazujú, že je nenulová (pozri Super-Kamiokande). Neutríno nenesie elektrický náboj, nepôsobí naň preto elektromagnetická interakcia. S hmotou intereaguje jedine prostredníctvom slabej interakcie a gravitácie. Zdroj: wikipedia Čo bolo pred vesmírom? Iný vesmír...? Na špeciálnej relativite, ktorá pomáha vysvetliť všetko od čiernych dier po teóriu veľkého tresku o vzniku vesmíru, je postavená takmer celá moderná fyzika, povedal Ellis. "Doteraz to fungovalo perfektne," dodal. Zároveň upozornil, že vedci by museli vysvetliť, prečo podobné výsledky nezistili skôr, napríklad pri pozorovaní supernovy v roku 1987. 3./ZROVNALI HROB SO ZEMOU RODIČOV A.HITLERA. V rakúskom meste Leonding zlikvidovali hrob rodičov Adolfa Hitlera kvôli púťam, ktoré usporadúvali neonacisti, informuje o tom rakúska televízna a rozhlasová stanica ORF s odvolaním sa na kňaza Kurta Pitterschatschera. Náhrobný kameň s menami Aloiz a Klara Hitler odstránili v stredu 28. marca, ale ich pozostatky neexhumovali. Predstaviteľ antifašistického hnutia Róbert Eiter vraví, že na miesto pochovania Hitlerových rodičov začalo prichádzať viac a viac jeho obdivovateľov, ktorí zanechávali na hrobe rôzne symboly Tretej ríše. Odstránenie hrobu Hitlerových rodičov iniciovali miestni obyvatelia, antifašistická organizácia a tiež Výbor Mauthausena pre obhajobu ľudských práv. A. HITLER - trpel mesiášskym komplexom, píše britská analýza. V správe z roku 1942 uverejnenej britskou spravodajskou službou sa píše, že Adolf Hitler trpel mesiášskym komplexom. Postupujúcim sledom udalostí vo vojne a vojnovými neúspechmi sa u Hitlera postupne prejavovala väčšia nenávisť voči Židom. Dňa 5.mája 2012, Cambridge. Analýza duševného stavu Adolfa Hitlera , vypracovaná Britmi v roku 1942, bola znovuobjavená historikom Cambridgeskej univerzity Scottom Anthonym. Správa bola pôvodne zadaná vedcom Markom Abramsom, priekopníkom výskumu verejnej mienky, ktorý pracoval na správe počas druhej svetovej vojny. V správe sa nachádza aj analýza, ktorú skúmal akademik Joseph MacCurdy. Vychádza z rozboru prejavu diktátora v rozhlase z apríla 1942. V nej sa naznačuje, že Hitler sa chce sústrediť na vnútorného nepriateľa. "Vzhľadom na to, čo vieme teraz - teda, že vtedy sa rozbiehalo 'konečné riešenie', je to veľmi bolestné čítanie," hovorí o svojom objave Cambridgeský historik Scott Anthony, ktorý skúmal MacCurdyho správu. Akademik Jospeh MacCurdy píše o Hitlerovom stupňovaní nenávisti voči Židom. Vodca nacistov sa považoval za Boha. Jeho nenávisť k Židom v správe, zaznamenaná ako "Židofóbia", rástla stále viac ako sa vyvíjala vojna v neprospech Nemecka. MacCurdy v správe píše: "Hitler sa zachytil do siete náboženských bludov", keď ďalej píše: "Židia sú (podľa Hitlera) stelesnením zla, zatiaľ čo on je stelesnením dobra". McCurdy uviedol, že Hitler mal tendenciu klesať na mysli, keď sa veci nevyvíjali podľa jeho predstáv. Najväčšou hrozbou však bola podľa MacCurdyho Hitlerova rastúca paranoja. Dokument je uložený na Univerzite v Cambridgi. Mesiášsky komplex. Nazývaný aj ako spasiteľský komplex alebo spasiteľský syndróm je stav mysle, pri ktorom sa osoba domnieva, že jej osudom alebo predurčením je zachraňovať a zachrániť. Mesiášsky komplex sa môže objaviť ako súčasť psychotických ochorení. --------------------------------------------------------------------------------