Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bol objavený nový liek na cirhózu pečene /jater/; Optický čip..., Urychlovač na stole...

Hlas Ruska Ruští farmakologové vynalezli lék, který je s to zvítězit nad doposud nevyléčitelným neduhem – cirhózou jater. Přípravek nemá na světě obdoby a prozatím je to nejúčinnější prostředek boje s chorobou, na kterou na světě každoročně umírá 40 milionů lidí. Záludnost této nemoci spočívá v tom, že dokonce když pacient nezemře, stejně se neuzdraví. Změny v tkáni jater jsou totiž při cirhóze nezvratné. Dnes se ale objevila naděje. Ruští vědci ze Sibiře vyvinuli přípravek, který je s to nejen úplně obnovit chorobou zachvácený orgán, ale který dokáže zabránit rozvoji patologie, - řekl nám jeden z autorů tohoto přípravku, vědecký tajemník ústavu farmakologie Sibiřské odbočky Ruské akademie lékařských věd Gleb Zuzkov. -Tento přípravek aktivizuje vlastní kmenové buňky, které se nacházejí bezprostředně v játrech. Kromě toho vyvolává aktivizaci kmenových buněk míchy, která je nejvýznamnější základnou kmenových buněk, a ty se v případě použití tohoto přípravku dostávají do periferické krve a potom se usadí v nemocném orgánu. Na světovém farmaceutickém trhu žádný podobný lék nenajdeme, přestože na řešení problému cirhózy jater pracují vědci z celého světa. A je opravdu čeho se obávat: podle údajů Světové zdravotnické organizace vzrostla za 50 let úroveň onemocnění chronickými hepatitidami a cirhózami celkem osmkrát. Choroby jater jsou teď na čtvrtém místě v ratingu nejsmrtelnějších chorob, před tuberkulózou a ischemickou chorobou srdce. V Rusku situaci komplikuje záliba značné části obyvatelstva v alkoholu. I když by nebylo správné myslet si, že pouze opilství je viníkem této nemoci. Mezi příčiny cirhózy patří i virová hepatitida i choroby žlučníkových cest i dlouhé užívání různých léků. Zhoubný vliv má i nesprávná strava, znečištěný vzduch velkoměst a přílišné holdování chemickým prostředkům pro domácnost. V rámci federálního cílového programu rozvoje farmaceutického a lékařského průmyslu teď byly zahájeny předklinické zkoušky tohoto know-how sibiřských farmakologů. Čekají ho ještě klinické zkoušky. A za takových pět let bude možné dlouho očekávané léky koupit v docela obyčejné lékárně. 2./ Optický čip miliókrát zrýchli práci na počítači. 7.09.2011, 13:49 Ruští vědci chystají revoluci v informačně-telekomunikačních technologiích. V nedávno založené laboratoři Petrohradské univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky se konají práce na vývoji optického čipu, jehož uplatnění poskytne lidstvu dosud nevídané možnosti. Hlavním cílem odborníků je vývoj optického počítače. Dnešní mají obyčejné elektronické čipy s omezenými možnostmi, vyprávěl Hlasu Ruska vedoucí univerzitní laboratoře Pavel Bělov: Optický čip bude milionkrát rychlejší než elektronický. Ty již dosáhly vrcholu svých možností. U počítačů, jež máme dnes, bojují výrobci o rychlost výpočtů, mají problémy se zahříváním desky. Optické řešení by všechny tyto problémy odstranilo. Všechny úkony v optických počítačích budou vykonávány manipulacemi s paprsky optického záření, což umožní dosáhnout větší kapacity výpočtů. Rychlost vysílání dat s pomocí tohoto zařízení dosahuje 640 gigabytů za vteřinu, což dovolí například stokrát zrychlit Internet! Vyrobit optický čip se dá pouze z metamateriálů, jež v přírodě neexistují. Vyrábíme je zvlášť, vysvětlil Pavel Bělov. Nejdřív formulujeme potřebované vlastnosti, a pak je vytváříme. Metamateriály se již uplatňují v praxi ve výrobě kompaktních antén mobilních telefonů anebo v medicíně. Avšak vyrobit metamateriály v optickém pásmu není snadnou věcí. I když výsledek může být prostě fantastický. Vyvíjíme například nátěr, který dělá objekt neviditelným pro vnější záření. Elektromagnetická vlna padá, ale bez žádného rozptylování prochází skrz objekt. Podle odborníkových slov, zatím probíhají pouze počáteční pokusy s velmi malými objekty. Aby se přesvědčili, že optická kouzelná čapka funguje, budou se vědci muset podívat do mikroskopu, jinak to nejde. Avšak v budoucnu je celkem reálné vyrobit oděvy pro vojáky, jež je učiní neviditelnými v určitém pásmu. Petrohradští vědci počítají se spoluprací s inovačním fondem Skolkovo. Plánuje se tam zřízení laboratoře metamateriálů. 3./Urychlovač na stole. 19.09.2011, 17:52 Ruští vědci zkonstruovali fungující model stolního urychlovače, ne však hadronového, ale laserového. V budoucnu může tento kompaktní přístroj rozhánět nabité částice s mnohem větším zrychlením než obří urychlovač v Evropském středisku jaderného výzkumu (CERN). A perspektivám jeho praktického uplatnění by mohl jeho „starší švýcarský bratr“ jen závidět. Nápad zkonstruovat stolní urychlovač se zrodil v ruském Lebeděvově fyzikálním ústavu. Za tímto účelem byla vytvořena laboratoř, kde také byl model miniaturního urychlovače zhotoven. Je to kompaktní laser, generující velice krátký, zato mimořádně silný impuls energie. Úroveň vznikajících přitom elektromagnetických polí je nedosažitelná dokonce i při výbuchu supernov ve vesmíru. Hlavní předností urychlovače je jeho kompaktnost, - řekl Hlasu Ruska doktor fyzikálních a matematických věd, profesor Andrej Saveljev-Trofimov. -Jak zjišťujeme, dá se za pomoci laseru vytvořit v plazmatu urychlující se pole, které je pětinásobně větší, než jakého lze dosáhnout na obřím hadronovém urychlovači. A to znamená zásadní zmenšení rozměrů. Nejde už o kilometry, k urychlení elektronů dochází na jednom centimetru nebo ještě menší vzdálenosti. A laserový systém, který to může zajistit, je poměrně malý a zaujímá plochu 20-30 čtverečních metrů. Stolní urychlovač najde na rozdíl od svého „staršího švýcarského bratra“ rozsáhlé uplatnění v různých oblastech: například ve zdravotnictví, při léčení nádorových chorob. Nebo v astrofyzice při modelování astrofyzikálních procesů: Explozí supernov nebo úderů meteorů do planet. Zahraniční experti mají za to, že vynález stolního urychlovače v Rusku se stal základem nového vědeckého směru ve fyzice.