Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚVOD. Dňa 3. 6. 2010. Tieto stránky sú určené pre všetkých záujemcov, ktorí využívajú internet ku štúdiu a k nadobúdaniu nových poznatkov a vedomostí. Predovšetkým by mali slúžiť študentom VŠ ku skúškam, najmä z dejín filozofie, ale v menšej miere aj z histórie a politológie. Sú vhodné aj k vypracovávaniu bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, pokiaľ budú zachovávané autorské práva v zmysle zákonných ustanovení. V nevyhnutných a ojedinelých prípadoch som oschotný aj osobne pomôcť študentom radou, a to celkom bezplatne, napr. pri metodike písania bakalárskych, diplomových alebo doktorandských prác, predovšetkým z oblasti spoločensko-vedných disciplín, prostredníctvom mojej internet. adresy:suja@inmail.sk alebo sujaziak@seznam.cz. Bližšie pozri na:www.suja.estranky.sk alebo www.ziak.estranky.cz Reklama