Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akademici VB sú proti ignorancii sociál.hodnôt v univerzit.vzdelaní; Labouristi zlikvidujú kapitalismus, ktorý chce rýchle zisky

Britští akademici vypracovali protestní návrh vysokoškolského zákona. Stovky britských univerzitních učitelů začátkem škol.roku 2011 podepsaly dokument, který varuje před katastrofálními důsledky nového zákona o vysokém školství, který navrhuje současná britská vláda. Dokument má název: Na obranu veřejného vysokého školství. Dokument varuje, že nedávná vládní analýza financování vysokého školství, kterou vypracoval bývalý šéf firmy BP lord Browne, a na jejím základě vzniklý návrh nového vysokoškolského zákona, naprosto ignorují sociální hodnotu univerzitního vzdělání. Vládní dokumenty se soustřeďují čistě na "soukromý prospěch jednotlivců formou vyšších příjmů, odvozených z investic do lidského kapitálu a do znalostní ekonomiky prostřednictvím vývoje výrobků a hospodářského rozvoje." Dokument poukazuje na to, že přístup ke studentům jako spotřebitelům, útočí přímo na ty hodnoty, o nichž se nedávno vyjádřil britský premiér Cameron jako o hodnotách, které dokáží zvrátit "morální úpadek" společnosti, který údajně vyvolal nedávné pouliční násilnosti. Autoři alternativního dokumentu obviňují vedení britských univerzit, že selhává a nehájí hodnoty veřejného vysokého školství, zatímco zastánci postoje univerzit pro zisk úspěšně lobbují ve prospěch vlastních zájmů. Dokument předkládá devět argumentů: 1.Univerzitní vzdělání má nejen soukromý prospěch, ale i společenský prospěch. Tento společenský prospěch musí být financován státem; 2.Veřejné univerzity jsou nutné k tomu, aby vytvářely a udržovaly důvěru ve veřejnou debatu; 3.Veřejné univerzity mají sociální poslání - jejich úkolem je zmenšovat společenskou nerovnost; 4.Veřejné vysoké školství je součástí kontraktu mezi generacemi, kdy starší generace investuje do prospěchu budoucích generací; 5.Veřejné vysoké školy, které poskytují podobné vyučovací programy, mají nárok na obdobné financování; 6.Se vzděláním se nedá zacházet jako se spotřebitelským zbožím; 7.Získávání kvalifikace není totéž jako univerzitní vzdělání; 8.Univerzita je komunita, která se skládá z různých disciplin a z různého druhu vyučování, výzkumu a externí spolupráce; 9.Univerzity nejsou jen globální instituce, ale slouží také místním a regionálním komunitám. Dokument také obsahuje analýzu, která dokazuje, že přechod od stipendií k univerzitnímu školnému na základě půjček je jen účetním trikem. V dlouhodobější perspektivě povede k vyšší zadluženosti státu, protože studenti nebudou schopni splácet své dluhy (pozn. redakce: v USA se to už děje) a daňový příjem státu poklesne, protože v důsledku zavedení školného bude na vysokých školách studovat méně mladých lidí. Dokument též obviňuje britskou vládu, že chce zavést cenový mechanismus školného, založený na tom, kolik dluhů studenti skutečně splácejí. "Cílem nového návrhu zákona o vysokých školách je proměnit vysoké školství v komerční podniky," varuje dokument. Byl zveřejněn v době, kdy v Anglii sílí kritika vládních návrhů na "reformu" vysokého školství. Organizace Universities UK varuje, že změny budou mít "neočekávané a nezamýšlené změny pro studenty i pro univerzity". Záporně to ovlivní sociální mobilitu, možnost výběru předmětů pro studenty, a ohrozí to budoucí existenci některých institucí. Autoři dokumentu očekávají v následujících měsících intenzivní protesty univerzitních učitelů, studentů i odborů. Stefan Collini, profesor anglické literatury a intelektuální historie v Cambridgi a autor mnoha textů kritizujících současnou britskou vládní univerzitní politiku, varuje, že návrh nového vysokoškolského zákona naprosto nechápe, co jsou to univerzity. "Je velmi důležité, aby univerzitní učitelé, kteří si uvědomují, že tato politika je špatná, to veřejně vysvětlovali a usilovali dlouhodobě o vypracování promyšlenější politiky. Z tohoto důvodu je tento alternativní návrh vysokoškolského zákona velmi důležitý. Naprotitomu David Willetts, konzervativní ministr pro vysoké školy, reagoval na kritiky argumentem, že úspěch britských univerzit v oblasti výzkumu je důsledkem systému intenzivní konkurence a vláda chce vytvořit tutéž konkurenci pro vyučování i pro studentskou zkušenost. Argumentoval též, že "se přiznává, že věří v možnost volby a konkurence", které musejí být zakořeněny v národně orientované kultuře, silných institucích a v pevné morálce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2./ Labouristé "zlikvidují neodpovědný kapitalismus, zaměřený na rychlé zisky." Šéf britských labouristů Ed Miliband přislíbil na výročním kongresu své strany v Liverpoolu, že zlikviduje dlouhá desetiletí neodpovědného kapitalismu, jemuž jde jen na rychlé zisky na úkor všeho ostatního. Dodal, že je tady od toho, aby "rozbil konsensus a nikoliv aby se mu podřídil." Přislíbil, že vybuduje nový kapitalismus, založený na britských hodnotách, které odměnují těžce pracující zaměstnance a podnikatele, nikoliv dravé šelmy a tuneláře. Konzervativci ho okamžitě obvinili, že jeho projev byl úprkem "doleva". Miliband též přislíbil, že bude regulovat a zdaňovat firmy podle toho, zda budou investovat do dlouhodobé budoucnosti a ne jen pro rychlé zisky. Musejí vychovávat učně a nikoliv tunelovat. Někteří blairovci v Labouristické straně byli znepokojeni, že Miliband zaujal "protipodnikatelský tón". To popřeli Milibandovi stoupenci, kteří jsou přesvědčeni, že v Británii převládá nálada, která chce změnu. Miliband ve svém projevu spojil bankovní krizi, krizi v médiích, spojenou s ilegálním odposloucháváním mobilů občanů, s krizí v parlamentě a v anglických městech. A uvedl: "Dovolili jsme hodnotám, které tvrdí, berte si, co chcete, každý sám pro sebe, aby vytvořily příliš nerovnou Británii. Lidé nahoře si berou neospravedlnitelné odměny a to není špatné jen pro ekonomiku. Vysílá to do společnosti signál ohledně toho, jaké hodnoty jsou údajně správné. A nerovnost posiluje výsady několika málo lidí." Miliband se charakterizoval jako syn přistěhovalců, jako outsider, který "je rozhodnut uzavřené kruhy v Británii rozbít". Prevzaté z BBC.