Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rusko a Nemecko upevní strateg. partnerstvo a Gaspromom a pomôže Nemecku zbaviť sa jadra; Rusko je za zrušenie víz s EÚ

1/RUSKO A NEMECKO upevní strategické partnerstvo. 18.07.2011, 16:33 RIA Novosti. Rozšírenie spolupráce v plynárenskej oblasti, vstup Ruska do WTO a perspektívy podpísania Zmluvy o európskej bezpečnosti – to sú hlavné témy rusko-nemeckého summitu v Hannoveri. Prezident Dmitrij Medvedev a kancelárka Angela Merkelová uskutočnia 19. júla 13 kolo medzištátnych konzultácií. Posúdia celé spektrum bilaterálnych vzťahov. Prezident sa v ten istý deň zíde s podnikateľmi oboch krajín a zúčastní sa na fóre občianskej spoločnosti Peterburgský dialóg. Toto fórum sa posudzuje ako jeden z hlavných generátorov ideí. Témou zajtrajšieho zasadania je Občania, spoločnosť a štát – partnerstvo vo veci modernizácie. Posúdia sa na ňom nielen tradičné otázky politiky, ekonomiky, vedy a zdravotníctva. Po prvý krát prebehnú diskusie o zachovaní prírodných zdrojov a integrácii migrantov do spoločnosti. Perspektívy EÚ na summite v Hannoveri sa posúdia v tesnom prepojení s rozvojom rusko-nemeckej investičnej spolupráce. Do ekonomiky Ruska postúpilo minulý rok 10,4 miliárd dolárov nemeckých investícií a objem ruských investícií do Nemecka činil v minulom roku 4,7 miliárd dolárov. Moskva a Berlín akcentuje na prehĺbení výrobno-technologickej kooperácie, čo zodpovedá úlohám Ruska v oblasti modernizácie ekonomiky. Úspešne medzi iným napredujú spoločné projekty v takých perspektívnych oblastiach, ako energetická efektívnosť a šetrenie energie, vysoko technologické odvetvia priemyslu, vrátane strojárenstva, výroby liekov a medicínskej techniky. Na rokovaniach v Hannoveri sa bude venovať prioritná pozornosť rozšíreniu spolupráce v plynárenskom odvetví. Nemecko je naďalej najväčším nákupcom ruského zemného plynu – v minulom roku to bolo 39 miliárd metrov kubických. Nemecko je mimoriadne zainteresované na raste týchto dodávok – obzvlášť na pozadí prijatého ním rozhodnutia o úplnom odstavení atómového odvetvia do roka 2020. Stredobodom pozornosti budú takisto otázky európskej bezpečnosti, vrátane vybudovania PRO v Európe, činnosti Rady NATO – Rusko, rozvoja situácie v Severnej Afrike a rad iných regionálnych problémov, takých ako blízkovýchodné uregulovanie a iránsky jadrový program. 2/ GAZPROM pomôže Nemecku zbaviť sa jadrovej energie. Dňa 15.07.2011, 14:44 V Západnej Európe sa čoskoro môžu zjaviť nové elektrárne fungujúce na zemnom plyne a uhlí. Pomôže v tom ruský koncern Gazprom, ktorý podpísal vo štvrtok v Ríme Memorandum o vzájomnom porozumení s nemeckou energetickou spoločnosťou RWE. Gazprom a RWE zahajujú konzultácie o možnom založení spoločného podniku, do ktorého vstúpia elektrárne budujúce sa v Nemecku, vo Veľkej Británii a krajinách Beneluxu. Hlava nem. energetiky Alexej Miller hovorí, že elektrická energia je jednou z prioritných smerov činnosti koncernu v Európe. A v aspekte posledných rozhodnutí nemeckej vlády znížiť programy jadrovej energetiky, vznikajú dobré perspektívy pre výstavbu v Nemecku nových moderných elektrární pracujúcich na prírodnom palive, vyhlásil Miller. Súhlasí s tým aj riaditeľ Fondu energetického rozvoja Sergej Pikin, ktorý sa domnieva, že nová dohoda umožní Gazpromu priamy prístup k energetickým sieťam v Európe: - Gazprom je jedným z najväčších dodávateľov plynu na európsky trh. Preto je dodávanie plynu, výroba elektrickej energie a preprava k spotrebiteľom efektívnejšia. V konečnom dôsledku sa tým zvyšujú aj objemy predaja. Gazprom sa chce už dávno zúčastniť na bezprostrednom rozdelení energetických prúdov v Európe, ale zatiaľ v tomto nedosiahol úspech. Rokovalo sa s rôznymi spoločnosťami. Dokonca aj hlavný partner ruského koncernu v Nemecku pri výstavbe Nord Stream – spoločnosť E.On, sa nie veľmi snaží pustiť Gazprom ku konečnému spotrebiteľovi. Situácia sa ale teraz mení a zjavila sa perspektíva rozšíriť biznis v Európe. Spoločnosť RWE sa nachádza na druhom mieste na energetickom trhu Nemecka. Má aktíva v mnohých európskych krajinách. Jej zisk činil iba v minulom roku vyše 4 a pol miliárd dolárov. Ale pre RWE nie sú teraz najlepšie časy. Padá zisk a rastú korporatívne dlhy. Preto je aj potrebný strategický partner, ktorý by mohol investovať do spoločnosti. Gazprom chce poskytnúť RWE garantované zásobovanie plynom za konkurencieschopné ceny. V nemeckej spoločnosti si to vážia a podľa jej hlavy Jurgena Grossmanna sú pripravení na spoločné projekty v Nemecku a v tretích krajinách. A v podmienkach preorientovania európskeho energetického trhu na plyn a uhlie sú tieto projekty pre ruské spoločnosti dosť perspektívne. Popri Gasprom-e sa aktivizuje aj hydroenergetika, ktorej minister Sergej Šmatko prehlásil, že o spoluprácu prejavujú veľký záujem krajiny juhových.Ázie, Afrika, Latinská Amerika a južná Európa. 3./Prečo EÚ blokuje s Ruskom bezvízový režim? Pedantní Nemci si spočítali, že Nemecko ročne stráca v dôsledku vízového režimu s Ruskom vyše 160 miliónov Eur. A koľko teda stráca celá EÚ? Rusko-európsky vízový problém sa posudzuje medzitým už 18 rokov. Prečo doposiaľ bezvýsledne? Expert Centra EÚ pri Univerzite Kanta v Kaliningrade Vadim Vojnikov odpovedá na túto otázku nasledovne: - V mnohom sa proces brzdí na základe politických motívov. EÚ sa proste nesnaží zaviesť s nami bezvízový režim. Obáva sa prílevu migrantov, hoci Rusko nie je podľa klasifikácie EÚ migračno-nebezpečná krajina. A aj zhoda ohľadne Ruska v EÚ nie je. Poľsko, Litva, Taliansko, Španielsko a Francúzsko vystupuje za zrušenie vízového režimu, ale Nemecko je opatrné.Pritom prezident Medvedev vraví:"Moskva je ochotná zrušiť vízový režim hoci aj zajtra. Všetko je v rukách Európskej rady!"