Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maďarský zákon o dvojitom št. občianstve a nová ústava sú neštandartné; Čína Maďarsku poskytla 1 miliardu eur

MAĎARSKÝ ZÁKON O DVOJITOM ŠTÁTNOM OBČIANSTVE. Obháji slovenská diplomacia suverenitu a nezasahovanie Maďarska do vnútorných vecí SR? Ako všetci vieme, po konštituovaní novej, pravicovej vlády, dostal post ministra zahraničných vecí pod svoju správu Mikuláš Dzurinda. Čo na tom, že po sebe zanechal nevyriešenú kauzu s tzv. praním špinavých peňazí v schránkových finančných subjektoch, ktoré si zriadil zrejme spolu s I. Miklošom v zahraničí, a z ktorých ho obvinil R. Fico, čo zároveň dal aj na GP SR k prešetreniu! No tá to "zahrala do autu" a z občana spravili hlupáka tým, že kauza je uzavretá. A že to bola vážna vec, svedčí aj tá skutočnosť, že ju M. Dzurinda nevedel objasniť, a v júnových voľbách 2006, prenechal volebné líderstvo Ivete Radičovej. Dnes, ako šéf diplomacie, len čo minister kultúry Krajcer vyslal do Budapešti ústretové gesto s úpravou jazykového zákona, prvá jeho služobná cesta smerovala k maďarskému ministrovi zahraničných vecí. No, nebolo to preto, že by si bol rád vypočul poďakovanie od svojho kolegu za ústretové gesto /také niečo Maďari voči Slovensku ešte nikdy nespravili/!/, ale skôr preto, aby im on dal najavo ich pochopenie /ako pravicovej vlády/ a snahu dohodnúť sa, či, lepšie povedané, revidovať to, čo predchádzajúca vláda v záujme Slovenska prijala. Inými slovami povedané, táto pravicová, pozliepaná štvorkoaličná vláda im vyšla v ústrety! Neparlamentná strana SMK, tohto ústretového kroku súčasnej slovenskej diplomacie určite patrične zúročí k tomu, že si napokon obnoví dôveru aj u svojich bývalých voličov a nazbiera potrebné preferencie do budúcich parlamentných volieb, aby sa tak po istej odmlke znova stala parlamentnou stranou. A možno že napokon presadí do života aj myšlienku tzv. komárňanskej župy, v čele ktorej by bol županom niekto z vedenia členov tejto strany.Áno, politickým lídrom SMK, ale aj Bugárovi sa stále máli, veď čo je to, že popri širokej sieti materských, základných a stredných škôl, kde sa vzdelávajú slovenskí Maďari vo svojom materinskom jazyku a od r. 2004 už majú aj svoju univerzitu?! To podľa nich je stále málo! Veď aj preto stupňujú svoje požiadavky a nikdy im nie je dosť čo predtým dosiahli?! Týchto politikov naozaj nikdy nezaujímala skutočnosť, že také práva, aké majú občania maďarskej národnosti na Slovensku, nemá v Európe žiadna menšina. Súdny a nezaujatý človek sa potom iba s nepochopením a trpkým úžasom pýta: načo sme potom vstupovali do Schengenu, keď stále požadujú to, čo im aj tak schengenské pravidlá zaručujú; môžu pracovať alebo študovať kdekoľvek v schengenskom priestore Európy, a teda i v Maďarsku! Jazykové a kultúrne obmedzenia tiež nemajú, ba sú celkom dobre podporované aj štátnymi financiami, a to rovnako ako napr. menšina Rusínska či ďalšie. I keď pravdaže vo väčšom objeme pridelených peňazí, tak prečo potom vytvárajú, napríklad jazykové getá na juhu Slovenska?! Veď tým, že strana SMK, ale teraz už aj Most-Híd, ktorého poslanci prevzali na parlamentnej úrovni aj plnenie ich programu, určite budú predkladať ďalšie nové zákony do parlamentu, ktoré by ešte vo väčšej miere prehĺbili túto jazykovú izoláciu. A možno to budú práve poslanci slovenskej národnosti strany Most-Híd, ktorí za judášsky groš v slovenskom parlamente sa stanú predkladateľmi napr. aj takých dodatkov k jazykovému zákonu, ktoré by vraj práva menšín, no najmä tej maďarskej, ešte viac rozšírili. To bude mať ale za následok, že národnostné menšiny sa ešte vo väčšej miere než doteraz budú izolovať od väčšinového národa, s ktorým tu žili po stáročia v celku pokojnej atmosfére. Takže u slovenských Maďarov sa ešte viac prehĺby aj tak už silná jazyková izolácia a stanú sa celkom závislými na maďarských politických lídroch. Z juhu Slovenska už prenikajú správy aj o tom, že sa vyhrážajú dokonca tým rodičom, ktorí sa rozhodli svoje dieťa poslať do slovenskej školy?! Veď takýmto počínaním si robia z nich celkom nesvojprávnych občanov! A vôbec im neprekáža ani to, že týmto spôsobom obmedzujú ich uplatnenie sa na trhu práce! Naopak, robia to zámerne, lebo týmto lídrom takáto anomália náramne vyhovuje rovnako ako aj to, že napr. na tomto zmiešanom území sú štátni úradníci ako napr. starostovia, ktorí vôbec neovládajú úradný, slovenský jazyk. Tak napríklad v obci Veľká Ida na juhovýchode Slovenska, lebo tu starosta obce nevie ani slovko po slovenky! Veď to, čo stvárajú títo lídri maďarských politických strán na Slovensku, nerobia ani Číňania v čínskych getách v USA, povedzme v New-Yorku. Áno, robia to predovšetkým preto, že chcú vytvoriť izolované územné celky, tzv. maďarské jazykové enklávy, aby potom podľa pokynov z Budapešti, ak nastane k tomu vhodná doba, mohli toto územie pripojiť, vraj "k materskej krajine," v ktorej sa títo ľudia ani nenarodili! Orbána a jeho ministrov neustále trápi neskonalá túžba a návrat pomerov z roku 1938, keď maďarskí fašistickí pohlavári si u Hitlera vymohli pripojenie celého juhu Slovenska k Maďarsku. No a táto fašistická túžba u nich stále žije! V ich hlavách im toto obdobie tak mátoží, čo dosvedčujú aj posledné výroky politikov v súčasnej maďarskej vláde, že sa dovolávajú "skoncovať s traumou Trianonu, ktorá sa prežila." Nuž podľa nich sa Trianon prežil, ale ostatné štáty čo tiež prehrali 1.svet.vojnu, predsa Trianon rešpektujú! A napokon, Rakúsko-Uhorsko už dávno zaniklo, takže ich staré časy z doby uhorského či maďarského panstva, by ich už nemali znepokojovať! Človek sa preto s údivom iba pýta, prečo V.Orbán vykrikuje, že 15 miliónový národ Maďarov by sa mal zjednotiť,či vlastne "inštitucionalizovať do osobného vzťahu s maďarským štátom?!" To je naskutku čudná logika, ktorá evokuje len jediné, a to, že:"Lídri slovenskej či rumunskej menšinovej politickej reprezentácie o maďarských hospodárskych či zahraničnopolitických stratégiách by spolurozhodovali s maďarským občianskym preukazom vo vrecku". Aj preto si v Maďarsku politické špičky založili Fórum poslancov Karpatskej kotliny, aby na jeho pôde zjednocoval maďarský národ ponad hranice Maďarska, a žeby tak spomienky na Viedenskú arbitráž, keď celý juh Slovenska v tom osudnom roku 1938 pripadol Maďarsku, nezapadol do zabudnutia! Tomu, kto prežil úplne rovnakú politiku predvojnového zjednocovania árijsko-nemeckej rasy Hitlerom za podobným cieľom, sa z takýchto rečí robí zle! "Maďarský zákon o dvojitom štátnom občianstve je anachronizmom, lebo je neštandardný a zavádza prvky exteritoriality, lebo vedie k postupnej dezintegrácie Slovenska", píše publicista Roman F. Michelko, ktorého tu citujem zo Slovenských pohľadov čís.9/2010. Keď k tomu ešte dodáva: "Ako vieme, inštitút dvojitého občianstva je relatívne rozšírený, no má iné ciele než práve prijatý maďarský zákon. Tento inštitút sa využíva pri krajanoch, ktorí boli protiprávne zbavení občianstva pre emigráciu, alebo pre ľudí, ktorí majú dlhodobo trvalý pobyt na území Slovenska, pracujú, prípadne podnikajú na území Slovenska, poctivo platia dane, neporušujú zákony SR a sú lojálnymi občanmi Slovenska, prípadne vstúpili do manželstva s občanom Slovenska. Zákon prijatý maďarským parlamentom má úplne iné ciele,podľa ktorého by slovenskí občania maďarskej národnosti nemohli nijako profitovať." Uzatvára spomenutý autor svoje konštatovanioe. Že je tento zákon Maďarov neseriózny,ktorý nemá obdobu v celom svete, svedčí aj tá skutočnosť, že pôvodne na priznanie maďarského občianstva malo stačiť: "...ak adept ako-tak vedel po maďarsky." No neskôr aj túto podmienku zmiernili, lebo teraz už iba "stačí deklarácia spolupatričnosti k maďarskému národu a jeho kultúre". Nuž a takáto benevolencia a akési kortešovanie zo strany politickej reprezentácie Maďarska nás nabáda k vážnej ostražitosti, pretože ich ponúkané dvojité občianstvo, naozaj nenasvedčuje nič o serióznosti ich zmýšľania; pretože ak by sa v takejto podobe a hromadne začalo poskytovať občanom žijúcim na Slovensku,tak by to mohlo viesť aj k tomu, že celý slovenský juh by napokon obývali, už iba, akože Maďari.Najmä ak by B.Bugár presadil aj dodatok k zákonu jazyka národ. menšín s 15% kvórom! To by však mohlo vo vhodnú chvíľu, napríklad pod akoukoľvek zámienkou, navodiť, či zinscenovať situáciu, povedzme akoby na ochranu svojho obyvateľstva, a tak použiť i vojenskú silu. Veď za obdobie 50.rokov /1918-1968/ nás Maďari prepadli a okupovali až trikrát; a to v roku 1919 od 27.apríla do 14.augusta, potom 23.3.1939, hneď po vyhlásení medzivojnového Slovenského štátu, keď maďarské vojsko vtedy obsadilo nechránené územie východného Slovenska a dva týždne ho okupovalo a bombardovalo,no a po tretí raz to bol august roku 1968. Takže po týchto skúsenostiach nie je žiadná záruka, že aj po štvrý raz, ak by sa vytvorili vhodné podmienky, by mohli napodobniť, napríklad scenár kosovských Albáncov. Z nedávnych dejín je to známe ponaučenie, veď o takúto ochranu požiadali aj sudetskí Nemci Hitlera pred 2. svet.vojnou! A ten vtedy do sveta tiež vyhlasoval, že je to iba preto, aby "ochránil sudetských Nemcov" v českom pohraničí. No a vzápätí toto územie pripojil k nemeckej ríši! Takže len nevedomec sa môže tváriť, že sa nič nedeje?!! Preto bolo protiopatrenie zo strany Ficovej vlády také, že okamžite dalo na vedomie každému, kto by z naších občanov Orbanom vyhlásené štátne občianstvo prijal, že tým automaticky stráca občianstvo slovenské, a samozrejme aj ostatné výhody slovenského občana. Takže už ide iba o to, aby ho terajšia poklonková slovenská diplomacia neanulovala. Lebo ako sa zdá, ona je toho schopná! Je to vláda národne neuvedomelá, poklonková a na záchranu Slovenska, nerobí nič! Lebo pri eventuálnej anulácii tohto nášho protiopatrenia /zákona/, ktorý prijala minulá vláda, nemá jediné dobré slovo.A predsedníčka vlády SR I. Radičová jecelkom mimo hry, lebo o všetkom rozhoduje MZV Dzurinda, teda jej stranícky šéf. ------------------------------------------------------------- Poznámka: A po príchode z Budapešti, M. Dzurinda sa dal v predposlednom októbrovom týždni počuť, že má do parlamentu už pripravený návrh novely tohto zákona, ktorým navrhuje: * že druhé občianstvo, ani maďarské, nebude trestané; * že ľudia už neprídu automaticky o slovenské, ani im nebude hroziť pokuta 3 319 eur, ako o tom hovorí súčasný zákon; * a že tí, ktorí požiadali o občianstvo iného štátu v čase platnosti terajšej legislatívy, teda od 17. júla, dostanú späť slovenské občianstvo bez správneho poplatku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Július Suja-Žiak /2./Maďarská ústava podľa Benátskej komisie má exteritoriálny charakter. No, slovenský politológ maďarskej národnosti Öllős, agentúre SITA povedall, že maďarská ústava nemá exteritoriálny charakter, pritom ale priznáva, že možnosť voliť, ktorú ústava zahraničným Maďarom dáva, naštrbila vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. "Platí tu stále doktrína, že medzi týmito národmi napriek spoločným väzbám prebieha národný boj. To je akási hlboko zakorenená doktrína, ktorá je aj sústavne živená," myslí si Öllős. Ak by sa voľby v Maďarsku konali dnes, občania Maďarska žijúci v zahraničí by voliť nemohli." Bude tam potrebná zmena volebného zákona, aby táto možnosť v budúcich parlamentných voľbách sa stala reálnou možnosťou," doplnil. Tomáš Strážay zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku si naopak myslí, že maďarská ústava má predispozície na to, aby mala exteritoriálne účinky. "Hoci podľa mojich vedomostí zatiaľ volebné právo pre držiteľov maďarského občianstva ústava iba predpokladá. Bude potrebné schválenie volebného zákona, ktorý by to umožňoval," vysvetľuje Strážay. Udalosti na maďarskej politickej scéne však podľa neho nasvedčujú tomu, že vývoj sa bude uberať smerom udelenia volebného práva aj pre držiteľov občianstva v zahraničí. Strážay pripomenul, že k ústave sa kriticky vyjadrila Benátska komisia, poradný orgán Rady Európy. Komisia okrem iného v júni minulého roku rozhodla o tom, že „nie je vecou maďarských orgánov rozhodovať o tom, či Maďari žijúci v iných štátoch môžu uplatniť kolektívne práva alebo vytvárať svoje vlastné samosprávy.“ Vtedajší šéf slovenskej diplomacie Mikuláš Dzurinda stanovisko komisie privítal a Budapešti odkázal, aby korigovala svoju politiku. Ťažké srdce na základný zákon Maďarska majú slovenskí krajania žijúci u nášho južného suseda. "Prípravy a pripomienkovanie návrhov novej ústavy sa zúčastnila tak Celoštátna slovenská samospráva ako aj Združenie celoštátnych menšinových samospráv, spájajúce 13 takýchto najvyšších volebných národnostných zborov. Toto právo nám zaručuje národnostný zákon. Počas tejto spolupráce sme museli často zisťovať, že bojujeme o také práva, ktoré nám predchádzajúca platná ústava už zaručovala," tvrdí Ján Fuzik, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Nová ústava podľa jeho slov pre krajanov znamenala stratu samostatného národnostného ombudsmana. Ešte väčší problém je podľa Fuzika parlamentné zastúpenie národností. "Vládna koalícia túto formuláciu ani nepripustila, v ústave zostalo naše právo na účasť v práci parlamentu. Parlamentný volebný zákon stanovil však takú hranicu počtu hlasov zvýhodneného národnostného mandátu - zhruba 17-tisíc, ktorú prevažná väčšina 13 národností reálne nemôže dosiahnuť. Asi ani Slováci nie, ak, tak najskôr Rómovia a Nemci," doplnil. Maďarský parlament, v ktorom dominuje stredo-pravá strana Fidesz, prijal novú ústavu 18. apríla minulého roku. V schválenom texte sa nachádza množstvo kontroverzných častí, z ktorých najnegatívnejší ohlas v zahraničí vyvoláva uzákonenie volebného práva pre zahraničných Maďarov. Kritici tiež argumentujú, že nová ústava posilnila moc premiéra a jeho strany Fidesz. Domáci kritici majú novej ústave za zlé okrem iného aj to, že dáva príliš veľký dôraz na kresťanské hodnoty ako napríklad úloha tradičnej rodiny v spoločnosti, a vyčleňuje tak z nej názorové menšiny. Do platnosti vstúpila 1. januára 2012. Aj zvolenie nového prezidenta Maďarska J.Ádlera, ktorý vzišiel zo strany Fides a začiatkom mája sa ujíma moci, nie je nič iné, iba ako snaha po upevní súčasnej moci Orbánovej strany a jeho politiky. ČÍNA POSKYTNE MAĎARSKU 1 MILIARDU EUR NA ROZVOJ EKONOMIKY. 2.mája 2012. Maďarsko dostane od Číny úver do výšky 1 miliardy eur na rozvoj svojho hospodárstva. Dohodu podpísali v utorok v Budapešti na základe ukončenej návštevy Maďarska zástupcom premiéra Štátnej rady KĽR Li Keqiangom. Okrem toho sa uzavrelo šesť vzájomných dohôd v oblasti hospodárskej spolupráce. V súčasnosti chce Maďarsko obnoviť rokovania s Medzinárodným menovým fondom o poskytnutí úveru vo výške 15-20 miliárd eur. Dátum zahájenia rokovaní zatiaľ nie je známy. Zdržanie spôsobilo znepokojenie západných investorov vyvolané ekonomickou politikou vlády Orbána, ktorý neraz vyhlasoval, že Maďarsko sa bude orientovať najmä na Východ.